Sanofi | Superhelter | 1 av 3 filmer

Produksjonsselskap: Spindel Film AS

Reklamebyrå: Släger Kommunikasjon

Kunde: Sanofi AS

Produsent: Amund Halsten

Regissør: Kjell Erik Egeland

Fotograf: Knut Svanes Lunde

Lydopptak: Håkon Solsvik

Arri Amira & Fujinon zoom