Livsglede Barnehager | Generasjonsmøte

Produksjonsselskap: Spindel Film AS

Reklamebyrå: Something Good AS

Kunde: Livsglede

Produsent: Amund Halsten

Regissør: Eskil Waldenstrøm

Fotograf: Knut Svanes Lunde

Lysmester/B-kamera: Jonas Lie Svarstad

Lydopptak: Håkon Solsvik

Ursa Mini Pro & Zeiss Compact Primes

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY  |   knutsvaneslunde.com   |   knut.svanes.lunde@gmail.com   |   473 93 442

_____________________________________________________________________________________________________________________________________