Vi bygger Lillehammer

Produksjonsselskap: Nucleus AS
Kunde: Lillehammer Kommune 

Linjeprodusent: Katrine Venaas

Regissør: Christian Søgaard

Fotograf: Knut Svanes Lunde

Lydopptak: Håkon Solsvik

Ursa Mini Pro & Zeiss Compact Primes

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY  |   knutsvaneslunde.com   |   knut.svanes.lunde@gmail.com   |   473 93 442

_____________________________________________________________________________________________________________________________________