Lisa Uhlen | I stole

Produsent: Alice Asplund

Regissør: Mathilde Altenborg

Fotograf: Knut Svanes Lunde

Lysmester: Lasse Heggen
Lysassistent:
Andreas C. Bugge

Sminkør: Lina Josefine Johansen

Klipper: Vetle Strøm

Ursa Mini Pro 4,6k & Zeiss Compact Primes 2.0

I Stole 03.png
I Stole 08.png
I Stole 05.png
I Stole 07.png
I Stole 06.png
I Stole 09.png
I Stole 01.png